Jeg har nu skiftet til beta.blogger.com. Og skræmmende nok, så er beta-blokkere de piller som udløste en depression hos mig for nogle år siden. Det er piller der får blodtrykket og pulsen til at falde. Nå, jeg satser på at jeg kan tåle beta.blogger.com.

To ud af tre på kontanthjælp kan ikke arbejde

Det er overskriften på en artikel i Politiken i dag, og den gjorde mig godt nok sur. Overskriften er rigtig nok. Mange på kontanthjælp kan ikke arbejde af den ene eller anden grund. Men i selve artiklen kan man læse følgende:

Kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 4 kræver en stor indsats, hvis vi skal have dem i arbejde – de skal hentes om morgenen, så de kommer på arbejde, vi skal være til stede på arbejdspladsen i forhold til samarbejdsklima. De skal stort set mandsopdækkes, hvis de skal hjælpes.

Det siger altså landsformand for Foreningen af Jobcenterchefer i Danmark Hans E. Lund Rasmussen.

Jeg er rystet. Definitionen på at være i matchgruppe 4 er:

Borgeren har så væsentlige begrænsninger i kompe­tencer og ressourcer, at borgeren ikke umiddelbart vil kunne indgå i jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Borgerens arbejdsevne er aktuelt så betydeligt nedsat, at jobfunktioner, der er forenelige med borgerens kompetencer og ressourcer, kun vil kunne findes i et meget begrænset omfang på det ordinære arbejdsmarked.

Det vil sige, at jeg er i matchgruppe 4! Jeg er måske handicappet, men jeg kan sgu godt møde til tiden og jeg kan godt være sammen med andre mennesker.

Det er en generel holdning i regeringen, at folk på kontanthjælp er folk der ikke gider arbejde. Typisk, efter regeringens mening, er det narkomaner, alkoholikere eller indvandrere.

Men vi er altså også nogle mennesker, som er kommet i klemme i lovgivningen. Det kan være som mig, der ikke har haft arbejde og derfor ikke har ret stil sygedagpenge. Det kan være folk der har været syge for længe, og derfor ikke har ret til sygedagpenge, men stadig ikke kan få f.eks. førtidspension, fordi man i dag har bedre behandlingsmuligheder.

Som loven er i dag, kan man først få fleksjob hvis man har en varig og væsentlig begrænsning i arbejdsevnen og man skal have afprøvet alle muligheder for at opnå fast arbejde på normale vilkår og det skal være alle muligheder der er udtømte. For at få en førtidspension skal også mulighederne for fleksjob være udtømte.

Man kan få sygedagpenge i 52 uger, altså et år. I specielle tilfælde kan det forlænges.

Men med de diagnostiserings- og behandlingsmuligheder vi har i dag, så kan det tage meget lang tid at få udredt og behandlet en sygdom som leddegigt. Fra mistanken til diagnosen kan der nemt gå 3 måneder, så bruger man 6 måneder på en slags medicin, som ikke virker, derefter 6
måneder på en anden medicin. Den virker, men før man ved hvor status quo ligger, kan der nemt gå 6 måneder mere. Nu er der brugt 21 måneder. De sidste 9 har været på kontanthjælp, fordi sygedagpengene ikke rækker længere. Efter de første 6 måneder rammer man kontanthjælpsloftet. Det vil sige, at en voksen eneforsørger for tre børn højst kan modtage 14.502 kroner om måneden i kontanthjælp, boligsikring og særlig hjælp, og dem skal der naturligvis betales skat af.

Er man så rigtig uheldig, så har man et hus med lidt friværdi. Så kan kommunen kræve, at man optager lån i huset til at leve for. Har man en formue, f.eks. fra en arv, så skal man leve det op før man kan få kontanthjælp. Hvis man er gift, så kan man kun få kontanthjælp, hvis ægtefællen tjener mindre end to gange kontanthjælpen. Og så mener regeringen altså at man vælger at være på kontanthjælp. For man er jo kun på kontanthjælp fordi man ikke gider lave noget. Og hvis man bare gør kontanthjælpen mindre, så skal folk nok begynde at arbejde. Uanset om de mangler et ben eller ikke kan bevæge sig for smerter…

Comments are closed.