Endelig langt om længe, har politikerne fundet ud af at SU-systemet er uretfærdigt, hvis man bliver færdig midt på året.

Som det er nu, så gælder ens samlede årsindtægt, og hvis den overstiger 74.064 kroner på et år, så skal man betale SU tilbage.

Så hvis man modtager SU i årets første 6 måneder, bliver færdig og får et arbejde, så tjener man mere og skal betale alt sin SU tilbage. Det er 29.112 kroner, man pludselig skal betale tilbage, som man egentlig var berettiget til.

Da de fleste universitetsuddannelser starter i september og er normeret til 6 år, betyder det, at de studerende der gennemfører på normeret tid skal betale op til 29.000 kroner for det. Hvis man smøler lidt med specialet kan man få SU et halvt år mere, men skal til gengæld ikke betale en masse tilbage. Hvor godt hænger det lige sammen med, at regeringen vil have at man skal blive færdig til normeret tid?

Men nu har Bertel Haarder besluttet at bede Skat se på problemet. Det kan ikke løses ved at forhøje fribeløbet, så måske ved at man ser på tallene månedsvis. Personligt synes jeg måske bare, at man skulle sige, at når man er færdig, så er man færdig og så ser man på det tidsrum i året man har været studerende.

De er allerede ved at se hvad de kan gøre, og Skat håber på at have en løsning klar om et par år. Problemet er bare, at de ikke må bruge penge på at ændre det og at alle partier, undtagen Enhedslisten, skal være enige.

Så lad os nu se…

Comments are closed.