Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har i dag fremsat et forslag, der vil stramme folkeoplysningsloven, så foreninger med religiøs forkyndelse ikke kan få tilskud. Målet er at fjerne støtten til Den Somaliske Familieforening, fordi der bliver bedt fredagsbøn i foreningens lokaler.

Henriette Kjær kommer i den forbindelse med dagens citat:

“Danmark bygger på folkeoplysning, og med en strammere lov vil vi ramme mange gode aktiviteter, og det vil for eksempel være svært for os at give til de blå spejdere.”

Nu kan man sådan set godt argumentere for at baptistspejderne også er blå spejdere, deres uniformer er i hvert fald blå, men normalt er de blå spejdere altså Det Danske Spejderkorps. Det forventes at Det Danske Spejderkorps voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål, men der bliver generelt ikke forkyndt i Det Danske Spejderkorps.

KFUM, De Grønne Pigespejdere og FDF vil til gengæld få et problem, da forkyndelsen er en del af deres formål. Skal der mon heller ikke gives støtte til aftenskoler, der afholder et foredrag med Johannes Møllehave?

Comments are closed.