I Politiken kan man læse, at flere partier kritiserer den administrative udvisning af de to tunesere, som PET mistænker for at have villet myrde tegneren Kurt Westergaard, som tegnede den mest berømte/berygtede af Muhammedtegningern. Det er bl.a. De Radikale, Enhedslisten og SF. De mener, at en administrativ udvisning er forkert og at beslutningen bør tages af en domstol.

I en anden artikel i Politiken kan man læse at Islamisk Trossamfund ikke mener at en administrativ udvisning hører hjemme i et retssamfund som Danmark. De mener at retten til at blive stillet for en domstol bør gælde alle, uanset statsborgerskab og opholdsgrundlag.

I JyllandsPosten kan man så læse Pia Kjærsgaard udtale at Islamisk Trossamfund opildner i stedet for at mane til besindighed. Hun udtaler: “Det er dybt, dybt krænkende i forhold til det danske retssystem. Det er fuldt lovligt, det der foregår, og det er ikke deres lov, vi skal efterleve. Selvfølgelig skal de udvises og for min skyld kan de tage deres formummede koner, som vi så på tv, med.

Jeg synes det siger en hel del om Pia Kjærsgaard. Islamisk Trossamfund er, i hendes øjne, nogle slyngler der støtter terrorisme, men det er helt i orden at danske politikere mener præcist det samme. Og bare fordi noget er dansk lov, betyder det ikke at alle skal være enige i det. Jeg synes netop at Islamisk Trossamfund støtter en rimelig lovgivning, der sikrer at alle har ret til at blive stillet for en domstol og hørt. En holdning jeg er helt enig i. Nu kender jeg ikke ret meget til islamisk lov, men jeg kunne godt forestille mig, at deres udtalelse er mere i tråd med dansk lov og dansk retssikkerhed (som det burde være) end med islamisk lov.

Jeg synes personligt, at det er dybt forkert at man kan blive administrativt udvist fra Danmark. Det nærmer sig amerikanske tilstande, hvor man kan blive taget til fange på gaden, smidt i et fængsel og forblive gemt væk der resten af ens liv – hvis man da ikke bliver fløjet et andet sted hen og tortureret.

Comments are closed.