8hours

Nej, det er ikke Elizabeth Ardens 8 hour creme, selvom det nu er en ganske anvendelig creme.

Det er en underskriftsindsamling, startet af Dan Jørgensen (MEP), mod lange dyretransporter. Som det er i dag må man gerne transportere grise 24 timer i træk, holde pause og så køre videre 24 timer. Europa Kommissionens videnskabelige komite for dyresundhed og dyrevelfærd afgjorde allerede i 2002 at transport af dyr bør være af så kort varighed som muligt. 24 timer er IKKE kort varighed. Derfor vil Dan Jørgensen gerne have lovgivningen ændret, så man højest må transportere levende dyr 8 timer – deraf navnet 8hours.

Dan Jørgensens mål er at skaffe 1 million underskrifter. I følge Lissabontraktaten (hvis den da bliver vedtaget) skal EU nemlig sætte en sag på dagsordenen hvis der bliver samlet 1 million underskrifter fra borgerne i EU.

Der er mange underskriftsindsamlinger for både det ene og det andet. Men den her vil jeg gerne støtte. Kør dyrene til det nærmeste slagteri og transporter de slagtede kroppe i stedet for. Hvis du er enig, kan du skrive under her.


Politiken, Pres for stop for lange dyretransporter, 20. juni 2008

Comments are closed.