Forældre dømt for mishandling

Jeg vil ikke udtale mig om hvorvidt domsmandsretten havde ret, da de dømte forældrene skyldige i systematisk mishandling gennem fire år af de to børn.

Men når retten dømmer dem skyldige, så er 8 måneders betinget fængsel altså helt hen i vejret. Desværre har der ikke stået noget i medierne om hvorfor straffen er så lav, kun om at de er blevet dømt primært på videoafhøringer af børnene.

Måske er det af hensyn til børnene, at der kun blev givet betinget fængsel. Men børnene er i forvejen tvangsfjernet fra hjemmet, så det vil vel ikke gøre den store forskel. Altså bortset fra børnenes skyldfølelse over at have fået sat forældrene i fængsel. Men hvis forældrene har mishandlet dem i fire år, så kunne jeg godt forestille mig at forældrene vil bruge skyldfølelsen overfor børnene alligevel. “Hvis du ikke tier stille, så kommer far og jeg i fængsel, det vil du vel ikke have?”.

Men igen kommer man tilbage til det store spørgsmål: Hvorfor straffer vi? Er det for at rehabilitere? Er det for at hævne? Er det for at spærre folk væk, så de ikke begår flere forbrydelser/overgreb? Det ville være lettere, hvis der var et entydigt svar.


Politiken, Forældre dømt for mishandling, 7. juli 2008

Comments are closed.