Har Greenpeace tænkt sig om?

Greenpeace har smidt 150 granitblokke i Vadehavet ud for Sild for at forhindre fiskere i at fiske med bundtrawl og for at forhindre sand- og grusudvinding. Det er sikkert også effektivt, men hvad har det ellers af effekt?

I Gudenåen her ved Ulstrup, har man placeret nogle store sten i den ene side af åen. De har dannet ynglepladser for flere af laksearterne, så der nu er en øget bestand i åen. Vil der mon ske noget lignende i Vadehavet?

De 150 blokke vil formentlig rykke på den fine balance der er i Vadehavets økologi og spørgsmålet er om Greenpeace har overvejet hvad der sker med området på længere sigt. Jeg tvivler, men jeg håber ikke det kommer til at ødelægge noget.

At miljøministeren så ikke har levet op til sit ansvar i sagen er en helt anden historie.


Politiken, Greenpeace smider granitblokke i Vadehavet, 12. august 2008

Comments are closed.