Dagens citat

Dansk erhvervsret, om artikel 39 i CISG:

Hvad der nærmere skal forstås ved “rimelig tid”, vil bero på de nærmere omstændigheder ved handelen. Kutymer og almindelige praksis på området kan have betydning, men køberen må normalt ret hurtigt give sælgeren meddelelse.

Så hvis man bare gør noget ret hurtigt, så er det indenfor rimelig tid. Fantastisk præcist. Godt med noget konkret at forholde sig til.

Comments are closed.