Tilsagn fra boligforbedringspuljen i word-format

Vi fik, som alle andre, tilsagn fra boligforbedringspuljen tilsendt i word-format. Heldigvis kan Open Office godt læse det, men det er principielt forkert at sende filer i et ikke-åbent format. Det synes Per Clausen fra Enhedslisten også, så han spurgte Lene Espersen om det i et §20-spørgsmål:

Spørgsmål 2033:

Mener ministeren, at det er acceptabelt, at svar på ansøgninger til renoveringspuljen er sendt i word dokumenter, som har været svære eller umulige at læse for borgere, som benytter andet end MicroSoft produkter, set i lyset af Folketingets beslutning om, at offentlige myndigheder skal benytte sig af åbne standarder?

Svar:

Erhvervs- og Byggestyrelsen har ansvaret for etablering og administration af renoveringspuljen. Styrelsen har oplyst følgende, som jeg henholder mig til:

”Kravet om anvendelse af åbne standarder for offentlige myndigheder gælder kun ved anskaffelse af nye løsninger, idet det er en forudsætning, at brugen af åbne standarder ikke må medføre øgede udgifter for det offentlige. Kravet om anvendelse af åbne standarder gælder endvidere kun for offentlige myndigheders modtagelse af dokumenter. Der er således ingen forpligtelse til at afsende dokumenter i åbne standarder.

Fra forslaget om renoveringspuljen blev fremlagt med skattereformen den 1. marts 2009, til puljen åbnede for ansøgninger, gik der ca. 6 uger. Med henblik på at få etableret det administrative grundlag for renoveringspuljen hurtigt er styrelsens eksisterende sagsbehandlingssystemer og ansøgningsskemaer, som bl.a. anvendes til administration af tilskud fra EU’s regional- og socialfonde, blevet tilpasset til renoveringspuljen. Det har således ikke været muligt at udvikle helt nye systemer i det korte tidsrum, ligesom det heller ikke har været økonomisk rentabelt.

Styrelsen finder det dog hensigtsmæssigt, at tilsagn udsendes i et andet format end Word, hvorfor det er aftalt med leverandøren, at formatet ændres til PDF, der også har status som en åben standard. Den nye løsning forventes implementeret fra primo maj 2009. Det kan tilføjes, at kun meget få borgere har haft problemer med at åbne deres tilsagnsskrivelse, og at skrivelsen i disse tilfælde efterfølgende er udsendt i et for den pågældende borger passende format.”

One Response to “Tilsagn fra boligforbedringspuljen i word-format”

  1. Sebastian Adorján Dyhr Says:

    Hmm – fjolleri med dem.

    Så fik du da lige mig gjort helt nervøs – vi har ikke fået noget svar endnu, hverken i Word- eller PDF-format; men hvad – de skriver, at der kan gå to mndr, så jeg satser da på senere svar.

    Til lykke med jeres tilsagn.