Favrskov Kommunes budgetforslag

Nu sidder jeg lige og læser Favrskov Kommunes budgetforslag. Den glædelige nyhed er at det er et samlet byråd der sender forslaget i høring – det er altid godt når der er enighed og det ikke er det mindst mulige flertal der bestemmer. Det sørgelige er selvfølgelig at der skal skæres og skæres meget! Som udgangspunkt er det ikke kommunens skyld, men regeringens. (Ny regering!)

Men jeg kan ikke undgå at have et par kommentarer:

Reduktion i antallet af medlemmer af byrådet
Man vil reducere antallet af medlemmer i byrådet – glimrende ide. Naturligvis kommer besparelsen først i 2014, da der jo lige skal være et kommunalvalg først. Forslaget går på at skære ned fra 27 til 25 medlemmer og det giver en årlig besparelse på 192.000 kroner. Hvis man i stedet for satte antallet ned til 21 ville det give en årlig besparelse på 576.000 kroner. Ganske vist skal der være et vist antal for at der kan være en fornuftig fordeling, men det synes jeg også umiddelbart 21 er.

Opkrævning af gebyr ved anvendelse af PBS-betalinger
Kommunen betaler ca. 4 kroner hver gang en borger betaler via PBS. Det er 340.000 kroner om året. Deres argument er at de helst vil have pengene gennem PBS, fordi der så er mindre bøvl og at det koster 20-25 kroner at betale et girokort på posthuset eller i pengeinstituttet. Jeg tror de skyder sig selv i foden – vi betaler ikke noget for at betale girokort over homebanking og de risikerer at flere vælger at få tilsendt girokort. Det koster 5,50 i frimærke og der bliver et øget arbejde med at sende rykkere og tjekke at pengene nu også er kommet. De skulle hellere vende den rundt, så det koster 10 kroner at få tilsendt girokort. Eller 20, så der også er lidt at tjene på det.

Digitalisering af kommunikation med Byråd, udvalg m.v.
Fremragende ide! Det giver en gevalidig besparelse på papir, porto, arbejde osv, men også på miljøet. Fra 2013 vurderes det at give en besparelse på 475.000 kroner.

Vielsesopgaven i Borgerservice omlægges
For fremtiden skal man kun kunne vies to steder i kommunen i stedet for fire i dag. Men samtidig bliver det muligt at blive viet hjemme eller i skoven – mod at betale 2.000 kroner. Også en helt fin ide, der vil give 50.000 kroner årligt. Der skal nok være mange der bliver glade for at kunne blive viet i skoven eller ved åen.

Lønsedler i e-boks til samtlige ansatte
Glimrende ide, der giver 180.000 kroner årligt.

Reduktion af administrationen
En af de helt store poster med en årlig besparelse på 8.000.000 kroner. Nogle af de ting der bliver ramt gør ikke så meget. At der bliver lidt længere ventetid i Borgerservice eller at åbningstiden bliver indskrænket sker der ikke noget ved. Men når det går ud over visitationer til ældreplejen og børn- og ungesager, så synes jeg ikke det er helt så godt. Men det er svært at sige præcist hvad konsekvenserne bliver. Om der går en uge mere før fru Hansen får rengøring gør ikke så meget, men er der tale om en uge før hun får hjælp til at komme på toilettet efter en hospitalsindlæggelse, så er det ikke godt nok.

Omlægning af medarbejderblad til digitalt magasin
75.000 kroner om året kan der spares på at gøre medarbejderbladet digitalt – fint med mig.

Reduktion af skolebusruter
Loven siger at der skal være transportmuligheder i forbindelse med skolegang, men ikke i forbindelse med SFO. Så disse ruter skal nedlægges. Det betyder at mange børn enten må komme hjem til et tomt hus allerede i indskolingen eller at forældrene må gå ned på deltid. Det giver en besparelse på 425.000 kroner – men jeg tror ikke det er det værd i forhold til manglende skatteindtægter og børnenes trivsel.

Nedklassificering af boligveje
Flertallet af kommunale boligveje skal gøres til private fællesveje. Det betyder at for fremtiden skal kommunen bestemme hvornår der skal gøres hvad ved vejene, men beboerne skal betale regningen. Det giver en årlig besparelse på 1.500.000 i 2014. Umiddelbart synes jeg at det er kommunens opgave at stå for vedligeholdelse af infrastrukturen og at det er noget af det vi må betale i fællesskab over skatten. Men da de ikke må hæve skatten, så er det måske en okay løsning.

Reduktion på 1 ugentlig lektion på 0.-9. årgang
Endnu en af de helt store poster: 7.805.000 kroner. Men det er ikke her der skal spares. Det vil betyde at nogle skoler er nødt til at undervise flere klasser og årgange sammen for at kunne leve op til lovens minimumskrav. Nej, der skal ikke spares på undervisningen.

Afbøjning af resursetildelingen til SFO, 0. – 3.klasse
1.070.000 kroner giver det at normeringen i SFO’erne bliver lavere. Det synes jeg er i orden.

Nedlæggelse af ungdomscaféer
Den er også svær. Det er et ekstratilbud til de unge. Men det holder nok også nogle væk fra gaderne, hvor de ellers ville have lavet ballade. Men 1.227.000 kroner der kan bruges andre steder vægter højt. Der hvor den lidt kikser er når man i stedet for vil lave en fælles ungdomscafe i Hadsten. Der er lidt langt i Hadsten og det vil koste at komme med offentlige transportmidler. Måske skulle man i stedet for indskrænke åbningstiderne og bemandingen?

Reduktion i ungdomsskolens undervisningstilbud
God ide. Jeg har lidt svært ved at se hvorfor de unge skal have tilbud om dykkercertifikat, jagttegn, rejser osv. når der mangler penge til f.eks. undervisningen. Forslaget går på at spare 10%, svarende til 551.000 kroner. Måske kunne man spare lidt mere?

Øget feriepasning i skolefritidsordninger og klubber
I dag er der feriepasning i 2 eller 4 uger – hvis det øges med bare en uge vil der årligt kunne spares 782.000 kroner. Fin ide – der er stadigvæk pasningsmuligheder fire steder, men måske er man nødt til at køre lidt længere efter det.

Ændret fordeling mellem pædagogtimer og medhjælpertimer
Dette er kun i SFO’er, klubber og fritidscentre. Der foreslås at sætte normeringen ned fra 70% uddannede og 30% uuddannede til 60/40. Det synes jeg er en fin ide og det giver en besparelse på 1.409.000 kroner. Der er stadigvæk overvægt at uddannede, men med de uuddannede jeg har mødt, så er et ikke nødvendigvis en forringelse.

Anvendelse af pædagoger frem for nr. to lærer i specialklasserne 0.-6. klasse
Umiddelbart synes jeg det lyder som en forbedring. En pædagog har trods alt mere pædagogik og psykologi end en lærer og det er mit indtryk at det ofte er det der er brug for i specialklasserne. Det er en besparelse på 731.000 kroner.

Besparelse på betjeningen fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
MEGET dårlig ide. De vil skære en psykologstilling – det betyder at der vil blive længere ventetid på udredning og der vil blive skåret ned på forebyggelsen. Selvom det kan give 763.000 kroner, så tror jeg simpelthen ikke på at det på nogen måde kan være en god ide!

Øget feriepasning med en ekstra uge i daginstitutionerne
Det kan blive et problem for nogen, men da der altid vil være tre institutioner åbent i perioden, er der altid pasningsmuligheder. Muligvis hverken nemt eller bekvemt, men de er der. Så jeg synes det er en helt fin ide – måske skulle man endda gøre perioden længere og åbne lidt flere institutioner. Men en besparelse på 1.322.000 kroner er da også okay.

Reduktion i dagplejens tilsynstimer
Det er jeg ikke så glad for. Hver pædagog skal have tilsyn med 80 børn – det er 20 dagplejere. Det er altså svært at gøre det ret godt og jeg frygter en serviceforringelse. Det giver en besparelsen 1.301.000 kroner.

Effektivisering i dagplejen
I praksis vil det betyde at forældrene får længere til en dagplejer, der er flere gæstedagplejedage og der vil være flere dagplejere med fire børn under 1 år. Det er ikke godt. Heller ikke selvom det giver en besparelse på 1.020.000 kroner.

Ændret ressourcetildeling i alle institutioner
Det er svært at forstå sådan nogle tal, men jeg har regnet på Ellens vuggestue som den er nu. Det betyder at der i stedet for 146,16 personaletimer om ugen vil være 145,88 personaletimer om ugen. Altså en forringelse på 0,28 – lidt over et kvarter – knap 5 minutter om dagen. For en børnehave med 60 børn er det en besparelse på 4,2 timer om ugen. Umiddelbart lyder det urealistisk at det vil kunne give en årlig besparelse på 1.900.000 kroner om året, men kan det det, så for min skyld meget gerne.

Samdrift af institutioner med kort afstand (strukturændringer)
Det er et svært spørgsmål og det er meget svært at se hvad konsekvenserne vil blive. Der vil blive tale om afskedigelser af ledere og souschefer, men spørgsmålet er om det vil få konsekvenser for den enkelte institution? Forslaget giver en årlig besparelse på 1.000.000 kroner.

Øget brug af anbringelse i familiepleje
Umiddelbart virker det som en bedre løsning at anbringe børn/unge i en familiepleje der er uddannet til deres behov end at anbringe dem på en institution. Og kan det give en besparelse på 1.200.000 kroner, så er det fint.

Psykologbistand fra PPR frem for privatpraktiserende psykologer
Jeg undrer mig over hvordan det hænger sammen med forslaget om at nedlægge en psykologstilling i PPR? Det vil da give en yderligere serviceforringelse. Men det er da en god ide at have psykologerne ansat af kommunen i stedet for at bruge de privatpratiserende – det må være noget billigere.

Projekt til forebyggelse af inkontinens
Ud over alle de nuværende opgaver, skal de ansatte nu også til at lære folk at lave bækkenbundsøvelser osv. På den måde mener kommunen at kunne spare 250.000 kroner om året på bleer osv. Urealistisk, tror jeg.

Vederlagsfri fysioterapi i tilknytning til de kommunale tilbud
Folk med visse sygdomme og handicap har ret til vederlagsfri fysioterapi. I kommunen drejer det sig om ca. 350 personer, heraf ca. 10% på plejehjem. Forslaget går på at der skal være kommunale tilbud ud over de private tilbud der er i dag. Det skal spare bl.a. transport og vil give en besparelse, da flere så vil vælge holdtræning i stedet for individuel træning. Forventet besparelse 500.000 kroner. Mit gæt vil være at langt de fleste vil vælge at fortsætte den træning de bruger nu. Jeg vil f.eks. hellere gå hos den fys jeg kender end at skulle starte hos en ny på et hold på et plejehjem!

Favrskov Madservice – servicereduktion
I øjeblikket kan man vælge mellem 10 forskellige menuer – det foreslås sættes ned til 10. Det giver en besparelse på 200.000 kroner. Fin ide.

Forebyggende hjemmebesøg – nedsættelse af serviceniveau
Tidligere har der været krav om to forebyggende hjemmebesøg hos alle over 75. Det er blevet lavet om så der er krav om et årligt og efter behov. Det vil kommunen rette sig efter og det giver en besparelse på 350.000 kroner. God ide – der er altså ingen grund til at besøge alle over 75 to gange om året – bare fordi de er over 75.

Nedlæggelse af pulje til fleksjob
Kommunen har hidtil betalt 1.400.000 kroner om året til nogle ganske få personer i fleksjob, så deres ansættelsessteder ikke har skulle betale nettolønnen. Den pulje nedlægges. Det betyder ikke at der ikke er folk i fleksjob, blot at deres ansættelsessteder selv skal betale nettolønnen – god ide.

Øget aktivering af personer på ledighedsydelse
Tja, det giver blot flere mennesker i aktivering for aktiveringens skyld på grund af regeringens refusionsregler. Men det giver også en besparelse på 450.000 kroner.

Afklaring af personer på ledighedsydelse i mere end 18 måneder til
førtidspension

Umiddelbart en god ide. Har man gået på ledighedsydelse i mere end halvandet år, så er man langt fra arbejdsmarkedet. Nettobesparelse: 600.000 kroner.

Øget brug af EGU
Få flere unge fra kontanthjælp over på en uddannelse – altid en god ide. Nettobesparelse: 350.000 kroner.

Nedbringe antallet af sygedagpengesager på over 52 uger
God ide – afsæt ressourcer til at få afklaret folk. Det er godt for alle. Nettobesparelse: 4.800.000 kroner.

Reduktion af Kunstudvalgets budget
Der forslås skåret 100.000 kroner, som skal gå fra støtte til kunstudstillinger, udsmykning af kommunale ejendomme og lignende. Glimrende ide!

Ophør med adresseløs forsendelse af Program for Biblioteker og Kulturhuse i Favrskov
God ide – dem der kommer på bibliotekerne ser dem alligevel og de er tilgængelige på hjemmesiderne. Sæt en notits i avisen når den udkommer. Besparelse: 115.000 kroner.

Materialeindkøb Favrskov Bibliotekerne
Trist, men når der skal skæres, så er det nok et godt nok sted. 350.000 kroner årligt.

Forhøjelse af gebyrer ved for sen aflevering af biblioteksmaterialer
Ja da – de er i forvejen ret lave og så kan folk lære at aflevere til tiden. (Vi skal nok finde pengene i vores budget. :)) Det giver 50.000 kroner.

Reduktion af bemandet åbningstid på Ulstrup Bibliotek, kombineret med indførelse af selvbetjent åbningstid
Det er nok mit favoritforslag. Jeg håber virkelig det bliver implementeret. Ja, der er nogle der bliver kede af at miste bibliotekaren (det gør jeg også, vi har nogle søde bibliotekarer) – men det bliver fantastisk med selvbetjent åbningstid. Jeg glæder mig allerede! 250.000 kroner om året.

Gad vide om der overhovedet er nogen der har læst alt det her? Jeg tvivler – og det kan jeg godt forstå. :)

One Response to “Favrskov Kommunes budgetforslag”

  1. Annika Says:

    Jo jeg læste det hele.. er enig i nogle ting.