Højere straffe for at køre for hurtigt ved vejarbejder?

I gar aftes kørte en fuld mand ind i nogle vejarbejdere på Sjælland og det har fået 3F til at bede om dobbelte bøder hvis man kører for hurtigt ved et vejarbejde.

På et plan kan jeg godt give 3F ret – det svarer lidt til at der er højere straffe for at slå en politimand i uniform. Det er folk der skader folk der udfører deres arbejde eller udsætter folk der udfører deres arbejde for skader.

Men der hvor det ikke hænger sammen, er når der bliver sat et vejarbejdeskilt med 30 km/t op på landeveje 500 meter før der kommer en enkelt markeringspæl og det først bliver ophævet 500 meter senere.

Alt for mange steder er der ingen indskrænkninger af vejbanen og ingen der arbejder og alligevel er hastigheden sat langt ned. Ofte er der jo ingen grund til hastighedsnedsættelsen, når der ikke er folk der arbejder der. Eller man glemmer at ophæve en hastighedsnedsættelse, og så må man ellers bare køre 30 km/t de næste fire kilometer indtil der kommer en vej.

Sidste efterår var vi ude for at en sydgående vejbane var afspærret på grund af træfældning og der var sat lysreguleringer op. Vi kom kørende ud inde fra en campingplads og kørte nordpå – tilfældigvis mens dem der skulle sydpå havde grønt. Der var ingen skiltning fra campingpladsen eller på det første stykke vej. Og alligevel opførte en vejarbejder sig særdeles truende overfor os – det var trods alt dem der ikke havde skiltet godt nok – selvom man kommer fra en sidevej, så burde der være skiltet.

En måde at løse disse problemer på, er at bruge intelligente skilte. Skilte som den første arbejder der kommer sætter til at vise en lav hastighed og som den sidste arbejder der går sætter til at vise en højere hastighed. Hvis der så samtidig blev skiltet fornuftigt, så tror jeg at langt flere ville respektere hastighedsnedsættelserne ved vejarbejder. Men så længe det er komplet ulogisk, så mister folk respekten.

I tilfældet som udløste 3Fs forslag var det en fuld idiot – og så tror jeg ikke der er så meget at gøre. Men til gengæld synes jeg godt at man kunne øge straffen for spirituskørsel betragteligt!


Fagforening: Fartbøder ved vejarbejde bør fordobles, Politiken, 25. november 2010

Comments are closed.