8. marts

Så er det 8. marts og dermed kvindernes internationale kampdag. Jeg plejer vist at rable lidt højt om mine holdninger, så det vil jeg også gøre i år. :)

I år vil jeg snakke om barsel og ligestilling. Der er jo nogle ganske grundlæggende ting, der gør at der aldrig kan blive tale om 100% ligestilling i forbindelse med barsel – mænd kan altså hverken føde eller amme, så der er mor altså bedst.

Nogle partier vil have indført bundet barsel til fædrene i ligestillingens navn. For faktum er jo at mødrene tager mere barsel end fædrene. Men i stedet for at binde barslen op på et køn, burde man se på HVORFOR mødre tager mere barsel end fædrene.

Som jeg ser det er der grundlæggende tre grunde:

Moderen kræver at få alt barslen. Det er jo noget parret må gøre op med bag hjemmets fire vægge, men efter min mening ikke noget lovgivningen skal blande sig i.

Faderen vil ikke tage barsel. Hvis det skyldes af faderen er en doven hund, så må de igen selv finde ud af det. Hvis det skyldes at det ikke er velset på faderens arbejdsplads, så må fagforeningen ind over og der må fra regeringens side arbejdes på en holdningsændring. (Her gør barselsfonden nok allerede en forskel.)

Familien har ikke råd til at faderen går på barsel. Se, her der der virkeligt et problem der skal gøres noget ved – og jeg tror det er den primære grund til at familier fravælger faderens barsel. For så længe der ikke er lige løn for lige arbejde, så kan en familie blive nødt til at fravælge faderens barsel til fordel for moderens fordi de simpelthen ikke har råd til at faderen går på barsel.

Det er her der virkelig skal sættes ind. Og i Danmark synes jeg det er her det er vigtigst at vi kæmper for ligestillingen mellem kønnene. Og så længe der ligefrem er uligehed i lovgivningen, så er der desværre lang vej endnu. Når der skal beregnes ATP-bidrag for en lønmodtager hvor man ikke kan regne timetallet ud regner man med en timeløn for mænd på 165,90 kroner for mænd og 149,82 kroner for kvinder. Det kan godt være at det er den gennemsnitlige timeløn for hhv. mænd og kvinder, men bør loven ikke tage udgangspunkt i at der er ligeløn og så bruge et vægtet gennemsnit?

Så vejen til mere mandlig barsel går altså efter min mening over ligeløn og ikke lovgivning om at så og så meget barsel er det kun manden der må tage. Lad familierne selv finde ud af det, men sørg for at det ikke er lønnen der afgør om valget.

2 Responses to “8. marts”

 1. Klaus Jakobsen Says:

  Politikernes manglende opbakning til far gør måske også at det er et minefelt for far at gå ind i.

  http://nyhederne.tv2.dk/article/29313379/?ss

  Ifølge loven har børn ret til at se begge forældre. Men sådan er det bare ikke i Danmark og omegn…uanset hvilken politisk blok som sidder ved magten.

  Som mand har man muligheden for at ødelægge sig selv økonomisk og følelsesmæssigt, hvis man skal kæmpe for måske at se børnene…eller glemme dem. P.t. gør politikerne åbenbart ikke noget for børnene, nyheden herover er med den nye forælderansvarslov som ikke har gjort nogen forskel mht. chikane.

 2. Trine Says:

  Jeg er helt enig med dig i at det er et stort problem og at kvinder kan være nogle ondskabsfulde bæster – specielt hvis de føler sig svigtede/sårede og hvis det involverer deres børn. Og at kvinderne på den måde bruger børnene som gidsler i en hævn, det er absolut utilstedeligt!

  Problemet er jo åbenbart at der ikke bliver grebet ind overfor den slags chikane øjeblikkeligt – og ikke efter syv år! Generelt synes jeg lidt der bliver taget alt for lidt hensyn til børnene. De skal jo sikres at kunne være sammen med begge forældre – men også ikke at blive tvunget til at være sammen med en voldelig forælder. For det har man jo desværre også set med den nye forældreansvarslov – at forældrenes ret til barnet står over barnets ret til ikke at blive udsat for vold og overgreb.

  Men det er godt nok svært at lovgive sig ud af idiotiske forældre der ikke kan se ud over deres egen næsetip! (Og jeg tror du har helt ret i at det i mange tilfælde er faderen der bliver taberen – og det er også et ligestillingsproblem.)