Archive for March, 2008

Saturday, March 8th, 2008

8. marts – Kvindernes internationale kampdag

Der har været skrevet meget i medierne om kvinders rettigheder den
sidste uges tid. Nogle ting er fornuftige nok, andre er, efter min
mening, lidt langt ude.

Prostitution Prostitution er nok det mest debatterede emne i
forbindelse med kvindernes internationale kampdag i år. 8.
marts-initiativet har lanceret kampagnen “Tag stilling, mand”, som
skal få mænd til at støtte et forbud mod prostitution, og de
har da i hvert fald fået sat emnet på dagsordenen. Jeg synes
deres fremstilling af prostitution er alt for sort/hvid: Alle
sexarbejdere er nogle stakler der ikke ved hvad der er bedst for dem
selv.

Jeg er helt enig i at der er alt for mange handlede kvinder som ikke
selv har valgt at blive prostituerede, men lovgivningen har allerede
taget stilling til de situationer. Der er til gengæld også
kvinder som har valgt prostitution som erhverv og de føler sig
stigmatiserede og umyndiggjort af alle disse kvinder, som åbenbart
ved alt om hvad der er godt for de prostituerede. Den nedværdigende
måde de frivillige prostituerede bliver behandlet på af disse
kvinder, den fordømmelse og umyndiggørelse de bliver udsat for,
er i følge dem selv langt det værste ved deres job.

Og så er der dobbeltmoralen i at det er forbudt at tjene penge
på andres prostitution, men prostituerede skal betale skat osv. af
alt det de tjener. Men de kan ikke blive medlem af en a-kasse, de kan
ikke få sygedagpenge, de kan ikke trække deres udgifter fra i
skat osv. Og så lige den detalje med at det er fuldt lovligt at
optage og tjene på pornofilm i Danmark, og der er ingen der snakker
om at forbyde det.

Ligeløn Der er ikke så meget at sige om ligeløn. Der
bør til enhver tid blive givet lige løn for lige arbejde, uanset
om man er mand, kvinde, høj, lav, sort, hvid eller bare noget midt
imellem.

Kønskvoter i politik, bestyrelser osv. Der er
flere der snakker om at der bør indføres kønskvoter i f.eks.
folketinget, byråd og bestyrelser. Senest også i professorater
og ledende stillinger på universiteterne, hvor bl.a. KU vil indføre
kontante belønninger til fakulteter, der ansætter flere kvindelige
professorer.

Det er, efter min mening, absolut ikke vejen frem. Man bør til enhver
tid ansætte den bedst kvalificerede, uanset køn osv.

Til gengæld kan man begynde at undersøge hvorfor der er et flertal af
mænd i f.eks. politik og så gøre noget ved problemet den vej. For jeg
mener også at det er et problem, at mænd er overrepræsenterede mange
steder. Men hellere en bestyrelse med ene kvalificerede mænd end en
med halvt af hver, hvor halvdelen ikke er kvalificerede.

Måske kunne det have noget med den manglende ligeløn at gøre?

Tvungen barselsorlov til mænd Både i Danmark og Norge snakkes
der meget om at øremærke mere af barselsorloven til mænd.

I Danmark er 14 uger øremærket kvinden og 2 uger øremærket manden. Herefter har forældrene hver ret til at holde 32 ugers forældreorlov. I alt har man ret til 52 ugers dagpenge pr. par pr. barn, da kvinden har ret til 4 uger før forventet fødsel.

Som udgangspunkt synes jeg det er ethvert pars eget valg hvordan de
vil fordele orloven mellem sig. Problemet er i de typiske mandefag,
hvor det absolut ikke er velset at mænd holder orlov. Men hvis man
øremærker noget af orloven til mænd, er jeg bange for at det bare vil
gøre at forældrene mister den mængde orlov. Og den enlige mor vil
miste noget af sin orlov.

Det der skal til er ikke en lovændring, men en holdningsændring.
Specielt på “mandearbejdspladserne”. Det skal være normen at mænd
tager barselsorlov, ikke undtagelsen. Og ingen er så vigtige på deres
job, at de ikke kan undværes et par måneder.

Helt generelt er kvinder og mænd ligestillede for loven, men mange
folks holdningerne mangler i høj grad at blive tilpasset den verden vi
lever i. Og det gælder ligeså meget for kvinder som mænd.

Og som undtagelse for ligestilling for loven har vi så lige værnepligten! Jeg mener at værnepligten bør afskaffes, hellere i går end i dag, men skal der være værnepligt bør det være 100% lige for mænd og kvinder – uden undtagelse.


Politiken, Prostituerede gør fælles front for deres job, 7. marts 2008
JP, Kampagne om købesex skaber debat, 29. februar 2008
Berlingske, Prostitution som en rettighed for kvinder, 8. marts 2008
EB, A-kasser optager ikke sexarbejdere, 7. februar 2007
Politiken, Forsker: Mænd forhindrer ligeløn, 6. marts 2008
JP, Paula Larrain kæmper for ligeløn, 7. marts 2008
Politiken, Universiteter har igestilling om 248 år, 7. marts 2008
Politiken, Fædre vil længere tid på barsel, 25. januar 2008
Berlingske, Det er min eneste chance, 24. januar 2008
Politiken, Kvinder: Det går alt, alt for langsomt, 8. marts 2008

Friday, March 7th, 2008

Sundhedsstyrelsen vil have at de privatpraktiserende læger skal screene de fleste af deres patienter for depressioner og behandle deprimerede langt mere aggressivt end de bliver i dag. De patienter der skal screenes er dem med kroniske sygdomme, kroniske smerter, kræft, demens, epilepsi, gravide og indvandrere.

For det første synes jeg det er en yderligere sygeliggørelse af i forvejene syge mennesker, gravide og indvandrere undtaget. Det er også en mistænkeliggørelse. “Har du nu ondt i benet, eller har du “bare” ondt i livet?”. Det er rigtigt at mange kroniske syge har psykiske problemer, fordi de må slide med en sygdom, og mange kan muligvis også hjælpes med de problemer. Hvilket bringer mig til næste punkt:

Hvad vil man gøre med alle disse deprimerede? For langt de fleste mennesker har et tidspunkt, hvor de vil blive karakteriserede som deprimerede i følge det spørgeskema Sundhedsstyrelsen foreslår anvendt. Men i Danmark kan man ikke få andet end piller eller en henvisning til en psykolog eller en psykiater. Pillerne betaler det offentlige gerne tilskud til, psykologen skal man selv betale (i Randers mellem 750 og 900 kroner pr. session) og psykiatere har ofte et halvt til et helt års ventetid. De grupper man vil screene er typisk ikke dem der ligefrem har størst overskud, hverken mentalt eller økonomisk, så mange ender på piller.

Men nye undersøgelser viser, at de såkaldte lykkepiller (SSRI) faktisk ikke rigtig har nogen effekt andet end ved de allermest deprimerede og selv der er effekten begrænset.

Mange af spørgsmålene i spørgeskemaet er også underlige i forbindelse med kronisk syge. Man skal svare på hvor ofte man har følt på en bestemt måde de sidste 14 dage. Tag nu f.eks. Graves, en stofskiftesygdom, hvor man hele tiden har det som om man har drukket 3 liter espresso den sidste time og svar på hvor ofte man har følt sig rastløs, haft svært ved at koncentrere sig, nedsat appetit, manglet interesse for de daglige gøremål og haft svært ved at sove. Sådan har man det hele tiden og i følge skemaet har man så en let depression.

Min største bekymring, og den er stor, er at mange af disse mennesker vil få diagnostiseret en mild depression. De vil ikke kunne få noget hjælp til at få det bedre, men de vil nu stå i en frygtelig situation. I forbindelse med ansøgninger om hjælpemidler, førtidspension osv. hos kommunen vil der blive indhentet en lægeerklæring og her vil der stå at borgeren har en depression. Og straks er der et smuthul for kommunen. For så er det jo slet ikke de fysiske problemer der er et problem, men de psykiske, de fysiske problemer er jo bare psykosomatiske. Og det er meget nemt at give afslag på det psykiske, fordi en tilstand der giver ret til hjælp skal være stabil og varig. Og det er psykiske problemer sjældent.

Eller når disse mennesker henvender sig på skadestuen eller til vagtlægen. Lægen ser at der står i papirene at personen har en depression og sender ham hjem igen med besked på at gå til egen læge, for det er jo nok bare psykisk.

Jeg ved ikke helt hvad jeg skal mene, for det er godt at dem der virkelig har problemerne bliver fanget og hjulpet. Men så længe der ikke er noget ordentligt tilbud til de deprimerede, hvad er så ideen? Og så har jeg et problem med at man på den måde mistænkeliggør en så stor gruppe af mennesker. Det er ikke nemt!

Tilføjelse: På DR Nordjylland kan man læse at regionen vil have hjælp fra virksomhederne til at finde folk i der har eller er ved at udvikle en depression. Også ved hjælp af spørgeskemaer. Nu står der ikke hvem der skal se på disse spørgeskemaer, men det er nok ikke alle der har lyst til at aflevere sådan et spørgeskema til deres arbejdsgiver! Beredskabscenter Aalborg har prøvet løsningen og hver tredje medarbejder blev tilbudt samtalebehandling hos en psykolog. Hver tredje!


Politiken, En million danskere skal screenes for depression, 7. marts 2008
Politiken, Piller mod depression har ringe effekt, 26. februar 2008
Politiken, Psykisk syge er oftere fysisk syge, 3. januar 2008
Sundhedsstyrelsens rapport, 2007, skema side 134ff
DR, Virksomheder skal finde ansatte med depression, 7. marts 2008

Wednesday, March 5th, 2008

By popular demand:

Og nej, jeg skulle aldrig have haft et kamera! Bare vent til My kommer…

Wednesday, March 5th, 2008

Endnu et jordemoderbesøg. Kåre (og Siri) var med i dag og vi fandt da også lige et par caches på vejen.


Den ene cache fandt vi i Doktorparken i Randers, og der var lige blevet sat legeplads op, og naturligvis skulle vi også lege. Billedet her er taget lige før Siri beslutter sig for at hun også vil være med og hopper hen efter Kåre. Resultat: Kamera i vandpyt! Hvordan gør man linsen ren på sådan et? Og hvordan leger børn “jorden er giftig” på den legeplads, når Kåres lange ben knap nok kan nå?

My har stadig ikke fået stillet hovedet fast i bækkenet, så det er ikke ligefrem lige op over. Men hvis jeg skal bedømme på alle dem der spørger til det, så tror jeg faktisk også ventetiden er værre for mange af I andre. :) Jeg synes nok det mest irriterende er at jeg er nødt til at sidde så langt fra skrivebordet fordi maven er i vejen. Og så gør det så ondt når My sparker ind mod bordkanten…


Jeg bliver ikke træt af flotte farver, og jeg synes simpelthen dem her er så imponerende. Lige til at blive i godt humør af.

Tuesday, March 4th, 2008

I nyhederne i morges hørte vi, at mange svømmehaller er begyndt at forbyde kameraer og mobiltelefoner for at beskytte børn mod pædofile. Mange af internetaviserne har også artikler om det i dag.

Min første tanke var at nu går det simpelthen for vidt. Lidt på niveau med terrortruslen, der gør at man ikke må have en tube håndcreme med i flyet, for tænk nu hvis det var plastisk sprængstof.

Pædofili er ulækkert, forkasteligt og ingen børn bør på noget tidspunkt udsættes for overgreb. Men er det et overgreb at blive taget et billede af? Tager et barn skade af at en mand sidder og onanerer til et billede af barnet, når barnet slet ikke ved at det sker? Og hvis ikke den mand kan onanere til et billede, hvad gør han så i stedet for? Ikke dermed sagt at jeg synes det er i orden, men det er da lidt tankevækkende.

En løsning kunne være, at man gerne må have kamera med, men skal registrere sig med navn og adresse. Det ville nok få nogen til at miste lysten. Personalet kan dermed også være ekstra opmærksom på hvem det er der tager billeder. En enlig mand er nok lidt mere mistænkelig end en familiemor med tre børn.

Jeg synes det er synd at pædofilifrygten efterhånden har ødelagt så meget. Man bliver mistænkeliggjort hvis man tager billeder af sine børn, mandlige pædagoger må ikke være alene med børn, mænd tør ikke tage deres døtre med i svømmehallen eller give dem et knus offentligt.
Et overgreb er et overgreb for meget, men hvor mange børn går glip af nærhed, kærlighed og oplevelser fordi voksne er bange for at blive mistænkt og hængt ud? Er det ikke også en slags overgreb?

Jeg har desværre ikke løsningen på pædofiliproblemet, men jeg tror ikke på at et kameraforbud i svømmehaller gør nogen som helst forskel. Jeg er helt på linje med salgs- og marketingsdirektøren for Lalandia i den sag: “Jeg mener ikke, at man skal lade de få pædofile, der trods alt er i Danmark, sætte dagsordenen og have succes med at ødelægge en familie­oplevelse – en del af oplevelsen i et badeland er jo netop, at man kan tage billeder med hjem fra ferien.”


Politiken: Kamera og mobil er forbudt i svømmehaller, 3. marts 2008
JP: Pædofilifrygt udløser fotoforbud, 4. marts 2008
TV2: Badeland vil ikke forbyde billeder, 4. marts 2008

Tuesday, March 4th, 2008

Fantastisk vejr. Man kan bare ikke sidde inde sådan en dag.

Og som det ses, så kunne køkkenhaven godt trænge lidt til en kærlig hånd. Så handskerne på, spaden frem og bare i gang. Jeg tog den bagerste halvdel og gemmer resten til i eftermiddag eller på lørdag.

Under gravningen fandt jeg nogle kartofler. Nogle af dem er en anelse grønne, men de ser fine ud. Så nu er det gode spørgsmål: Skal de spises til aftensmaden eller skal de sættes til forspiring?

Jeg mødte også denne fyr. Jeg ved ikke om han er en flink fyr eller om han burde hugges over ligesom de gåsebillelarver jeg mødte på min vej. Der var også en masse regnorm, men de er søde, så de får lov til at hygge sig videre.

Man skal jo være god ved dyrene, og når der er varmt skal man have noget koldt. Så det der ligger foran Siri er en frossen grisehale. Som man måske kan se på hende, så er grisehaler ikke det værste man kan servere for hende. Og om jeg fatter hvor hun gør af den tunge når hun lukker munden!

Tygge, gnaske, smaske! Det er ren hygge for en lille hund.

I går i Bilka havde jeg bedt Kåre om at tage et par små påskeliljer og en bakke stedmoderblomster med hjem. Så for 20 kroner har jeg nu påskeliljer i vinduet, en kurv med påskeliljer og stedmoderblomster udenfor døren og to ampeller med stedmoderblomster hængende i carporten. Utrolig så meget forår man kan få for så lidt penge.

Og her er så grunden til at vi ikke fik besøg af Folkekirkens Nødhjælps indsamlere i søndags. Vi havde ellers lagt pengene frem, men det er ikke alle der har lyst til at gå ind til vores lille skødehund. Og det forstår man egentlig godt.

Krukken med gran skal også nok blive flyttet, den er bare en anelse for tung til mig, så det må jeg bede Kåre om at gøre når han kommer hjem. Jeg har en kastanje der skal plantes i den, hvis den ellers har overlevet vinteren. Ellers må jeg i et plantecenter og købe noget nyt. Og vi ved jo alle hvor trælst den slags er, ikke?

Monday, March 3rd, 2008

Jeg sender Kåre i Bilka, noget han virkelig hader, og så kommer han hjem med en buket flotte tulipaner til mig. Er han ikke sød?

Sunday, March 2nd, 2008

Underlig dag. Starter med at vækkeuret ringer lidt i 9, hvorefter en alt for frisk studievært på P3 siger: “Her er nyhederne, klokken er 8.” Nå ja, de må vel også have lov til at tage fejl. Sidst i nyhederne siger nyhedsværten så et eller andet med Viborgs damehåndboldhold, sportjinglen lyder og så er der ellers tavshed. Dyb, dyb tavshed. Laaaang dyb tavshed. Hvorefter Mariah Careys “All I want for Christmas” lyder ud i rummet. Vi kigger på hinanden og bryder sammen af grin. Men det er vel også en udmærket måde at starte dagen på.

Jeg har været i bad, fået noget tøj på og står i køkkenet og er ved at hælde den obligatoriske portion müsli med A-38 op, da en mand og en dreng kommer ind af lågen. Siri bliver meget glad og jeg går ud for at se hvad de mon vil. Manden kommer helt hen til mig og spørger så drengen om han er klar til at lege. “Lege?”, siger jeg og ser nok lidt undrende ud. “Ja, med Markus”, svarer manden. Ah, en prås går op for mig. Markus flyttede herfra for et år siden! Men jeg fik da givet ham deres nye adresse og de kørte igen. Siri var skuffet. Jeg tror gerne hun ville have leget.

Grunden til at vækkeuret overhovedet ringede i dag, var at vi ville i kirke. My skal jo døbes på et tidspunkt og vi vil gerne lige have set kirken og hørt præsten inden. Hvis det nu var en helt frygtelig præst, så var det jo med at finde en dag med afløser. :)

Så vi gik i kirke. Der var en kæmpeflok konfirmander og hele 20 “almindelige” kirkegængere. Det er faktisk ikke et dårligt fremmøde i en almindelige sognekirke en helt almindelig søndag. Under præludiet1 var der en pause og kirketjeneren rejste sig for at bede indgangsbønnen – hvorefter organisten straks spillede videre. Kirketjeneren satte sig hurtigt ned med et lettere forfjamsket udtryk i ansigtet.

Organisten er teknisk dygtig, men må simpelthen have læst forkert i noderne til “Du satte dig selv i de nederstes sted”, 260 i DDS. Den blev spillet i ca. halvt tempo og det gør den simpelthen umulig at synge. Og kirkesangeren kunne ikke sangen! Så det var lidt af en farce. Men bortset fra det, så var organisten og kirkesangeren faktisk til at synge med, også for en dyb stemme som min. Det sker desværre ikke ret tit i kirker.

Men præsten er ganske ung, 35 år, og han gjorde det godt. Prædikenen var udmærket, ikke noget højtravende, men til at forholde sig til og i et sprog som også ikke-faste kirkegængere kunne forstå. Og ikke noget med forbandelse og evig fortabelse. Så han må gerne døbe My når den tid kommer.

Og så er mit tørrestativ væltet! Og det har hevet min klematis over på vejen. Dumme møgvejr. Så jeg ønsker mig et nyt tørrestativ i fødselsdagsgave.


1/ Det organisten spiller efter de sidste bedeslag og før gudstjenesten rigtigt starter.

Sunday, March 2nd, 2008

Dagens citat:

Frihed og værdighed for mennesker er universelle værdier. Det er værdier, som mennesker, der lever i undertrykkelse og under brutale regimer, stræber efter. Vi har en forpligtelse til at stå side om side med menneskers kamp for frihed og demokrati. Dette er vores fælles udfordring, og du, hr. præsident, og USA har mere end nogen anden fremmet denne vision om frihed og demokrati. Tillad mig at give dig min hyldest for dette.

Anders Fogh Rasmussen

Taget fra en artikel i Politiken.

Det gør mig flov over at være dansker. Tænk at vores statsminister helt offentligt fedter sådan for en mand, som er en større trussel mod verdens sikkerhed end mange af de brutale regimer han forsøger at nedbryde. Gad vide om AFR virkelig mener det eller om han bare lider af en eller anden form for magtliderlighed, som bedst kan beskrives som medløberne i 6. klasse i folkeskolen?

Saturday, March 1st, 2008

Dagens citat:

Levende lys er den enkeltkilde, der bidrager med det største antal partikler i den luft, vi indånder i hjemmene.

Kilde: politiken.dk

Den ligger lidt på linje med påstanden om at der ikke er kemi i økologiske varer. Og at nanopartikler er farlige fordi de er små. For hunden da: Alle atomer, neutroner, elektroner osv. er partikler. Og selvom vi har tændt levende lys, så garanterer jeg at de ikke er kilde til størstedelen af de partikler vi indånder. Der er nemlig en hel del kvælstof, ilt, argon og vand i luften her i huset. Men jeg ved naturligvis ikke hvordan luftsammensætningen er hos Politiken.

Kunne folk, og specielt journalister, dog ikke lære at skrive tingene som de er: Det er kulpartikler der bliver dannet af stearinlys og som er farlige at indånde. Noget er ikke farligt, bare fordi det er partikler eller kemi!